Aktualności

Jesteś:

Aktualności

2 Lut
 • 2 Luty 2023

Kancelaria reprezentując świadczeniodawcę usług fizjoterapeutycznych uzyskała wyrok zasądzający kwotę ponad 29.000 złotych od Narodowego Funduszu Zdrowia tytułem zaległego wynagrodzenia za wykonane świadczenia medyczne. Postępowanie sądowe trwało ok. 1,5 roku. Wyrok jest nieprawomocny. 


31 Sty
 • 31 Styczen 2023

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała przeciwko dłużnikowi sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla na kwotę 250.000 złotych. Dłużnik został obciążony wszystkimi kosztami postępowania sądowego. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca.


16 Sty
 • 16 Styczen 2023

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała przeciwko dłużnikowi sądowy nakaz zapłaty o zwrot wpłaconego zadatku do umowy na kwotę ponad 400.000 złotych. Dłużnik został obciążony wszystkimi kosztami postępowania sądowego. Procedura sądowa trwała ok 1 miesiąca.


31 Gru
 • 31 Grudzien 2022

Wszystkim naszym Klientom życzymy w Nowym Roku kolejnych sukcesów zawodowych oraz spokoju w życiu prywatnym licząc na dalszą owocną współpracę w 2023 roku.


6 Gru
 • 6 Grudzien 2022

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie o zapłatę zachowku po zmarłym ojcu. Na rozprawie sądowej zawarta została ugoda w ramach której Klient uzyskał żądany zachowek w wysokości 130.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 9 miesięcy. 


21 Lis
 • 21 Listopad 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 5.800 złotych. Dłużnik został zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz wynagrodzenia Kancelarii. Sprawa sądowa trwała ok. 1 miesiąca.


8 Lis
 • 8 Listopad 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 8.000 złotych. Dłużnik poniósł również wszystkie koszty postępowania sądowego, w tym jest zobowiązany do pokrycia kosztów zastępstwa prawnego w kwocie 1.200 złotych. Zadłużenie wynikało z nieuregulowanych faktur vat. Postępowanie sądowe trwało ok. 1,5 miesiąca.


27 Paz
 • 27 Pazdziernik 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała przeciwko dłużnikowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 5.500 złotych. Dodatkowo dłużnik został obciążony wszystkimi kosztami postępowania sądowego, w tym kosztami obsługi prawnej. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy.


5 Paz
 • 5 Pazdziernik 2022

Mec. Dariusz Laszczyk wziął udział w szkoleniu prawnym pt.: "Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym". Zachęcamy do korzystania z usług Kancelarii w zakresie odzyskiwania należności od dłużników.


9 Wrz
 • 9 Wrzesien 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 2500 złotych. Dłużnik został także obciążony kosztami postępowania sądowego, w tym wynagrodzeniem Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy.


26 Sie
 • 26 Sierpien 2022

Na zlecenie Klienta Kancelaria założyła i zarejestrowała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Cała procedura konsultacyjna, przygotowania dokumentacji i uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego trwała ok. 3 dni roboczych.


10 Sie
 • 10 Sierpien 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty na kwotę ponad 4.000 złotych przeciwko dłużnikowi. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 miesięcy.


29 Lip
 • 29 Lipiec 2022

Kancelaria uzyskała sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 7.900 złotych wydany przeciwko dłużnikowi Klienta. Dłużnik został również zobowiązany do zwrotu wszystkich poniesionych kosztów postępowania sądowego. Zadłużenie wynikało z nierozliczonej zaliczki za usługę. Postępowanie sądowe trwało ok. 1,5 miesiąca


13 Lip
 • 13 Lipiec 2022

Kancelaria na zlecenie stałego Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 4.500 złotych. Pozwany został również zobowiązany do zwrotu odsetek oraz pokrycia wszystkich kosztów postępowania sądowego. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 miesięcy.


30 Cze
 • 30 Czerwiec 2022

Kancelaria uzyskała dla Klienta nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu sądowym (E-Sąd) na kwotę ponad 3000 złotych. Dłużnik został obciążony wszystkimi kosztami postępowania sądowego. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca.


10 Cze
 • 10 Czerwiec 2022

Kancelaria doprowadziła do uchylenia nakazu zapłaty przeciwko Klientowi na kwotę ponad 100.000 złotych. Postępowanie trwało ok. 3 miesięcy.


27 Maj
 • 27 Maj 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 6.600 złotych wraz z należnymi odsetkami. Dłużnik został obciążony wszystkimi kosztami postępowania, w tym wynagrodzeniem Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy.


16 Maj
 • 16 Maj 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta doprowadziła do wygrania sprawy sądowej o zapłatę należności w kwocie ponad 8000 złotych. Dłużnik Klienta został obciążony wszystkimi kosztami sądowymi, w tym musi zwrócić koszty wynagrodzenia Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku.


21 Kwi
 • 21 Kwiecien 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta dokonała dla niego założenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cała procedura trwała ok. 7 dni.


11 Kwi
 • 11 Kwiecien 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała sądowy nakaz zapłaty na kwotę ponad 12.000 złotych wydany przeciwko jego dłużnikowi. Zadłużenie wynika z nieuregulowanych faktur. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy.


25 Mar
 • 25 Marzec 2022

Kancelaria doprowadziła do uchylenia kolejnego nakazu zapłaty wydanego przeciwko Klientowi na kwotę ponad 138.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 miesięcy.


10 Mar
 • 10 Marzec 2022

Kancelaria doprowadziła do uchylenia nakazu zapłaty wydanego przeciwko Klientowi na kwotę ponad 100.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 miesiące.


27 Lut
 • 27 Luty 2022

W dniu 27 lutego 2022 roku Mec. Dariusz Laszczyk podczas Konferencji Sportowej wygłosił prelekcję dla klubów piłkarskich z województwa świętokrzyskiego na temat najczęstszych problemów prawnych w polskich klubach sportowych. Konferencja odbyła sie w Kielcach i została zorganizowana przez Fundację Sportową.


7 Lut
 • 7 Luty 2022

Na zlecenie Klienta, zawodnika piłki nożnej, Kancelaria uzyskała wyrok zasądzający przeciwko klubowi piłkarskiemu wydany przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN. Zgodnie z wyrokiem klub piłłkarski został zobowiązany do zapłaty na rzecz zawodnika kwoty ponad 9.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku.


28 Sty
 • 28 Styczen 2022

Kancelaria na zlecenie Klienta doprowadziła do zawarcia ugody pozasądowej dotyczącej podziału spadku. W ramach ugody Klient otrzymał spłatę w wysokości ponad 140.000 złotych. Negocjacje w sprawie trwały ok. 3 miesiący.


13 Sty
 • 13 Styczen 2022

Kancelaria dla Klienta w ramach postępowania o podział spadku uzyskała kwotę ponad 350.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 lat.


21 Gru
 • 21 Grudzien 2021

Kancelaria dla Klienta z branży medycznej uzyskała sądowy nakaz zapłaty za zrealizowane świadczenia fizjoterapeutyczne na kwotę ponad 22.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku. 


7 Gru
 • 7 Grudzien 2021

Kancelaria dla stałego Klienta uzyskała sądowy nakaz zapłaty na kwotę ponad 36.000 złotych przeciwko jego dłużnikowi. Dodatkowo dłużnik zobowiązany został do pokrycia wszystkich kosztów sądowych oraz wynagrodzenia Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy.


25 Lis
 • 25 Listopad 2021

Kancelaria uzyskała dla Klienta z branży sportowej prawomocny nakaz zapłaty przeciwko klubowi piłkarskiemu nakazujący zapłatę zaległości w kwocie ponad 8.000 złotych. Dłużnik został zobowiązany także do pokrycia wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz wynagrodzenia Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 miesiące.


4 Paz
 • 4 Pazdziernik 2021

Na zlecenie polskiego klubu piłkarskiego Mec. Dariusz Laszczyk w toku przeprowadzonych negocjacji z zagranicznym klubem piłkarskim doprowadził do odzyskania zaległej kwoty w wysokości ponad 45.000 EURO należnego ekwiwalentu szkoleniowego z tytułu transferu zawodnika.


15 Wrz
 • 15 Wrzesien 2021

Na zlecenie Klienta Kancelaria uzyskała sądowy nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę 8.000 złotych. Dłużnik został również zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów postępowania sądowego. Zadłużenie zasądzone w nakazie zapłaty wynikało z nieopłaconych faktur za usługi sportowe. Postępowanie trwało około 3 miesięcy.


26 Sie
 • 26 Sierpien 2021

Kancelaria uzyskała dla Klienta kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 7.000 złotych wydany przeciwko dłużnikowi. Dodatkowo dłużnik został zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz wynagrodzenia Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca.


6 Sie
 • 6 Sierpien 2021

Kancelaria dla Klienta uzyskała wyrok zasądzający od dłużnika całość dochodzonego zadłużenia w kwocie ponad 51.000 złotych. Dodatkowo dłużnik został obciążony całością kosztów postępowania sądowego, w tym kosztami obsługi prawnej. Postępowania sądowe trwało około 6 miesiący.


7 Lip
 • 7 Lipiec 2021

Kancelaria na zlecenia Klienta z branży meblarskiej uzyskała wyrok nakazujący zapłatę jego dłużnikowi kwotę ponad 2.600 złotych za zakupiony towar. Dodatkowo dłużnik został obciążony wszystkimi kosztami postępowania sądowego, w tym honorarium Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku.


27 Cze
 • 27 Czerwiec 2021

W dniu 27 czerwca 2021 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził dla rodziców uczestników obozu piłkarskiego organizowanego przez Football Lab System szkolenie z prawa sportowego.


17 Cze
 • 17 Czerwiec 2021

Kancelaria uzyskała przeciwko dłużnikowi stałego Klienta nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 2000 złotych. Dodatkowo Sąd obciążył dłużnika wszystkimi kosztami sądowymi oraz zasądził zwrot wynagrodzenia Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 5 miesięcy.


21 Maj
 • 21 Maj 2021

Kancelaria na zlecenie stałego Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty przeciwko jego dłużnikowi na kwotę ponad 4000 złotych wraz ze zwrotem wszelkich kosztów postępowania sądowego oraz zwrotem kosztów czynności egzekucyjnych. Postępowanie sądowe trwało ok. 4 miesięcy.


9 Maj
 • 9 Maj 2021

W dniu 9 maja 2021 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził szkolenie online "RODO dla przedsiębiorców". W szkoleniu uczestniczyli pracownicy oraz właściciele dwóch firmy w województwa wielkopolskiego.


22 Kwi
 • 22 Kwiecien 2021

Kancelaria reprezentowała Klienta w sporze sądowym o zapłatę przeciwko prezesowi zarządu dłużnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na mocy wydanego wyroku prezes dłużnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został zobowiązany do zapłaty na rzecz Klienta całego zadłużenie w kwocie ponad 40.000 złotych ze swojego prywatnego majątku. Dodatkowo Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Postępowanie sądowe trwało około 1 roku.


10 Kwi
 • 10 Kwiecien 2021

Kancelaria brała udział w negocjacjach pomiędzy klubami sportowymi w zakresie treści porozumienia dotyczącego zapłaty zaległej części z międzynarodowego transferu zawodnika. W ramach wypracowanego porozumienia reprezentowany przez Kancelarię klub sportowy otrzyma kwotę ponad 400.000 EURO. Negocjacje i wypracowanie porozumienia trwało około 2 miesięcy.


28 Mar
 • 28 Marzec 2021

W dniach 27 i 28 marca 2021 roku Mec. Dariusz Laszczyk prowadził szkolenie z zakresu prawa piłkarskiego dla dyrektorów sportowych pracujących w polskich klubach piłkarskich.


3 Mar
 • 3 Marzec 2021

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała sądowy nakaz zapłaty na kwotę ponad 17.000 złotych przeciwko dłużnikom. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca.


15 Lut
 • 15 Luty 2021

Kancelaria na zlecenie stałego Klienta doprowadziła do uzyskania przeciwko jego dłużnikowi sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 15.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca.


18 Sty
 • 18 Styczen 2021

Kancelaria na zlecenie Klienta doprowadziła do wydania przez sąd na rzecz reprezentowanego Klienta wyroku na mocy którego zasądzono od dłużnika kwotę ponad 2800 EURO wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem kosztów postępowania.


22 Gru
 • 22 Grudzien 2020

Kancelaria reprezentując pozwanego Klienta o zapłatę kary umownej w kwocie 10.000 złotych doprowadziła do oddalenia powództwa w całości. W wyniku wygranej sprawy powód na rzecz Klienta ma uregulować wszystkie poniesione koszty bezzasadnie wszczętego postępowania. Postępowanie sądowe trwało ok. 1,5 roku.


7 Gru
 • 7 Grudzien 2020

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała przeciwko dłużnikowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 51.000 złotych wraz z należnymi odsetkami. Dodatkowo dłużnik Klienta został obciążony w całości kosztami sądowymi oraz wynagrodzeniem Kancelarii. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca.


17 Lis
 • 17 Listopad 2020

W dniu 17 listopada 2020 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził szkolenie online dla przedsiębiorców z tamtyki ochrony danych osobowych (RODO).


28 Paz
 • 28 Pazdziernik 2020

Kancelaria uzyskała dla reprezentowanego Klienta sądowy nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 3.400 złotych wraz ze zwrotem poniesionych kosztów postępowania i kosztów zastępstwa prawnego. Procedura sądowa trwała niespełna 1 miesiąc.


12 Paz
 • 12 Pazdziernik 2020

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 9.500 złotych wraz z należnymi odetkami ustawowymi. Klient otrzymał również zwrot poniesionych kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Procedura sądowa trwała ok. 1 miesiąca.


17 Wrz
 • 17 Wrzesien 2020

Kancelaria na zlecenie pozwanego Klienta doprowadziła do uzyskania wyroku oddalającego powództwo o zapłatę za rzekome bezumowne korzystanie z nieruchomości. Dzięki wygranej sprawie Klient nie został zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty ponad 20.000 złotych.


28 Sie
 • 28 Sierpien 2020

Kancelaria na zlecenie stałego Klienta uzyskała kolejny sądowy nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 11.000 złotych. Zadłużenie wynikało z nieuregulowanych faktur sprzedażowych. Klient otrzymał również zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego. Postępowanie trwało ok. 1 miesiąca.


10 Sie
 • 10 Sierpien 2020

Kancelaria reprezentując Wierzyciela w sporze o zapłatę doprowadziła do zawarcia ugody u mediatora sądowego na kwotę 40.000 złotych, co wyczerpuje roszczenia Klienta w wysokości ponad 90% wszystkich dochodzonych kwot.


31 Lip
 • 31 Lipiec 2020

Kancelaria reprezentując stałego Klienta uzyskała przeciwko dłużnikowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 11.500 złotych wraz ze zwrotem kosztów postępowania w kwocie ponad 3.000 złotych. Procedura sądowa trwała jeden miesiąc.


22 Lip
 • 22 Lipiec 2020

Kancelaria reprezentując Klientkę w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych doprowadziła do uzyskania wyroku zmieniającego niekorzystne decyzje ZUS dotyczące ustalenia wartości kapitału początkowego. Dzięki uzyskaniu korzystnego wyroku Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do doliczenia do kapitału początkowego dodatkowych 14 lat zatrudnienia jako okresy składkowe.


30 Cze
 • 30 Czerwiec 2020

Kancelaria na skutek wniesionej apelacji doprowadziła do oddalenia powództwa złożonego przez firmę pożyczkową przeciwko Klientowi. Dzięki zmianie wyroku i oddaleniu powództwa Klient został zwolniony z zadłużenia wynoszącego ponad 7.000 złotych i uzyskał w całości zwrot kosztów postępowania poniesionych przed sądem rejonowym oraz przed sądem okręgowym.


18 Cze
 • 18 Czerwiec 2020

Kancelaria reprezentując agenta piłkarskiego uzyskała wyrok zasądzający na jego rzecz kwotę ponad 10.000 złotych wraz ze zwrotem kosztów postępowania sądowego od klubu piłkarskiego z Ekstraklasy. Postępowanie toczyło się przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN.


28 Maj
 • 28 Maj 2020

Kancelaria uzyskała na zlecenie Klienta przeciwko dłużnikowi nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (E-Sąd) na kwotę ponad 4000 złotych wraz ze zwrotem poniesionych kosztów postępowania. Procedura trwała ok. 1 miesiąca.


11 Maj
 • 11 Maj 2020

Kancelaria dla stałego Klienta uzyskała nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 40.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania. Procedura sądowa trwała ok. 3 miesiące.


30 Kwi
 • 30 Kwiecien 2020

Kancelaria doprowadziła do odzyskania przez Klienta - zawodnika wynagrodzenia kontraktowego w wysokości ponad 300.000 złotych od klubu piłkarskiego. Postępowanie trwało ok. 4 miesięcy.


8 Kwi
 • 8 Kwiecien 2020

W dniu 8 kwietnia 2020 roku Mec. Dariusz Laszczyk udzielił wywiadu dla Wirtualnej Polski Sportowe Fakty na temat regulacji prawnych związanych z proponowaną obniżką wynagrodzeń zawodników polskiej Ekstraklasy.


11 Mar
 • 11 Marzec 2020

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała przeciwko dłużnikowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 8000 złotych wraz z należnymi odsetkami oraz zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesiące.


20 Lut
 • 20 Luty 2020

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała przeciwko dłużnikowi sądowy nakaz zapłaty na kwotę 34.000 złotych wraz ze zwrotem należnych odsetek oraz pokryciem wszystkich kosztów sądowych. Postępowanie sądowe trwało ok. 6 miesięcy.


12 Lut
 • 12 Luty 2020

Kancelaria reprezentując osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne uzyskała nakaz zapłaty kwoty ponad 11.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania od jej dłużników solidarnych.


24 Sty
 • 24 Styczen 2020

W dniu 6 lutego 2020 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadzi dla Seniorów z Gminy Mosina k. Poznania szkolenie z regulacji prawnych dotyczących dziedziczenia. Szkolenie organizowane jest przy udziale Burmistrza Gminy Mosina. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.


19 Gru
 • 19 Grudzien 2019

Kancelaria dla reprezentowanego pracownika uzyskała sądowy nakaz zapłaty wypłaty zaległego wynagrodzenia od pracodawcy w kwocie ponad 13.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania.


6 Gru
 • 6 Grudzien 2019

W dniu 6 grudnia 2019 roku Mec. Dariusz Laszczyk wziął udział w szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian prawnych w postępowaniu cywilnym. Szkolenie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.


26 Lis
 • 26 Listopad 2019

W dniu 26 listopada 2019 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził szkolenie z prawa spadkowego. Uczestnikami szkolenia byli podopieczni Klubu Seniora w Pobiedziskach.


15 Lis
 • 15 Listopad 2019

Kancelaria dla stałego Klienta uzyskała kolejne nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwoty ponad 3.000 złotych wraz ze zwrotem odsetek i kosztów postępowania sądowego. Postępowania trwały ok. 1-2 miesięcy.


30 Paz
 • 30 Pazdziernik 2019

Kancelaria na zlecenie Klienta doprowadziła do zawarcia ugody pozasądowej na kwotę ponad 15.000 złotych. Zadłużenie wynikało z nieuregulowanej Faktury za świadczone usługi. Klient w ramach zawartej ugody otrzymał całą należność główną, znaczną cześć odsetek oraz zwrot kosztów obsługi prawnej.


17 Paz
 • 17 Pazdziernik 2019

Kancelaria dla stałego Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty przeciwko jego dłużnikowi na kwotę ponad 5.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego. Postępowanie trwało ok. 4 miesięcy.


30 Wrz
 • 30 Wrzesien 2019

Kancelaria reprezentująca Klienta zawarła ugodę sądową na kwotę ponad 40.000 złotych z tytułu należnego mu zachowku. Dzięki zawartej ugodzie zakończony został wieloletni spór i przyspieszone zostało wypłacenie należnych Klientowi pieniędzy.


12 Wrz
 • 12 Wrzesien 2019

Kancelaria we współpracy z niemiecką kancelarią adwokacką odzyskała dla polskiego Klienta w postępowaniu egzekucyjnym kwotę ponad 9.000 EURO od niemieckiego dłużnika. Postępowanie egzekucyjne trwało ok. 6 miesięcy.


28 Sie
 • 28 Sierpien 2019

Kancelaria w ramach obsługi prawnej stałego Klienta uzyskała kolejne nakazy zapłaty przeciwko jego dłużnikom na łączną kwotę ponad 15.000 złotych. Nakazy zapłaty opiewają na całą dochodzoną w pozwach kwotę wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego.


9 Sie
 • 9 Sierpien 2019

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała przeciwko dłużnikowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę ponad 8.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania oraz kosztów pomocy prawnej. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca.


14 Lip
 • 14 Lipiec 2019

Kancelaria na zlecenie stałego Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 19.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego. Cała procedura sądowa trwała ok. 2 miesięcy.


28 Cze
 • 28 Czerwiec 2019

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała wyrok zasądzający kwotę ponad 7.000 złotych wraz z odsetkami naliczanymi od 2013 roku tytułem zapłaty zaległego czynszu najmu. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 lat.


14 Cze
 • 14 Czerwiec 2019

W dniu 14 czerwca 2019 roku Mec. Dariusz Laszczyk uczestniczył w szkoleniu dotyczącym wnoszenia subsydiarnych aktów oskarżenia. Szkolenie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.


29 Maj
 • 29 Maj 2019

Kancelaria na zlecenie firmy produkcyjnej uzyskała prawomocny nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 31.000 złotych wraz z zaległymi odsetkami oraz zwrotem kosztów sądowych. Postępowanie sądowe trwało ok. 6 miesięcy.


17 Maj
 • 17 Maj 2019

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała wyrok sądowy przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 2.800 EURO wraz z odsetkami i zwrotem wszystkich kosztów postępowania. Postępowanie sądowe trwało ok. 1,5 roku.


24 Kwi
 • 24 Kwiecien 2019

W dniu 24 kwietnia 2019 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził szkolenie dla przedsiębiorców na temat zarządu sukcesyjnego. Szkolenie odbyło się we współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Mosinie.


9 Kwi
 • 9 Kwiecien 2019

Kancelaria na zlecenie Klienta doprowadziła do zawarcia ugody sądowej. Dzięki zawartej ugodzie Klient odzyskał kwotę ponad 40.000 złotych bez prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego.


23 Mar
 • 23 Marzec 2019

W dniu 23 marca 2019 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził w Warszawie szkolenie na temat prawnych aspektów funkcjonowania klubów sportowych w Polsce. Uczestnikami szkolenia byli zawodnicy, trenerzy oraz właściciele klubów i akademii piłkarskich.


7 Mar
 • 7 Marzec 2019

Kancelaria na zlecenie polskiego Klienta uzyskała wyrok przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy w kwocie ponad 2.000 EURO wraz z odsetkami i zwrotem wszystkich kosztów postępowania. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 lat.


25 Lut
 • 25 Luty 2019

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę 7.800 złotych tytułem nieuregulowanego czynszu najmu. Dodatkowo Klient otrzymał zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego. Postępowanie trwało ok. 6 miesięcy.


6 Lut
 • 6 Luty 2019

Kolejna wygrana sprawa z firmą windykacyjną. Kancelaria doprowadziła do oddalenia pozwu złożonego przez firmę windykacyjną przeciwko Klientowi. Dzięki uzyskanemu wyrokowi oddalającemu powództwo Klient zaoszczędził ponad 10.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ponad 6 miesięcy.


18 Sty
 • 18 Styczen 2019

Kancelaria na zlecenia Klienta uzyskała nakaz zapłaty na kwotę ponad 6.000 złotych z tytułu nieuregulowanego czynszu najmu wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego. Postępowanie sądowe trwało około 2 miesięcy.


29 Gru
 • 29 Grudzien 2018

Dziękując za dotychczasową owocną współpracę w 2018 roku, składamy wszystkim naszym Klientom oraz Partnerom Kancelarii najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku. Niech ten czas świąteczny przyniesie Państwu chwile szczęścia, odpoczynku i zadumy, a rok 2019 obfituje w same sukcesy, udane inwestycje i niech przyniesie realizację zamierzonych celów prywatnych oraz zawodowych.


8 Gru
 • 8 Grudzien 2018

W dniu 8 grudnia 2018 roku Mec. Dariusz Laszczyk uczestniczył w szkoleniu na temat potrącania i przedawnienia roszczeń pieniężnych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.


26 Lis
 • 26 Listopad 2018

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko dłużnikowi na kwotę 30.000 złotych wraz ze zwrotem odsetek ustawowych za opóźnienie oraz wszystkich kosztów postępowania. Zadłużenie wynikało z niespłaconej pożyczki. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 miesięcy.


6 Lis
 • 6 Listopad 2018

Kancelaria na zlecenie polskiego Klienta korporacyjnego uzyskała europejski nakaz zapłaty przeciwko litewskiemu kontrahentowi na kwotę ponad 10.000 EURO wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego. Zadłużenie wynikało z nieuregulowanej faktury za zakup towaru od polskiej firmy. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 miesięcy.


24 Paz
 • 24 Pazdziernik 2018

Kancelaria uzyskała kolejny nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd) na kwotę 11.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego. Zasądzona kwota wynika z nieuregulowanego czynszu najmu za nieruchomość będącą własnością Klienta. Postępowanie trwało ok. 1 miesiąca.


10 Paz
 • 10 Pazdziernik 2018

W dniu 10 października 2018 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził szkolenie dla przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych na temat praktycznych aspektów wdrożenia przepisów RODO. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Mosinie. W szkoleniu wzięło udział ok. 30 uczestników.


17 Wrz
 • 17 Wrzesień 2018

W dniu 22 września 2018 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadzi szkolenie - "Prawne aspekty działania akademii piłkarskiej". Szkolenie adresowane jest dla właścicieli klubów sportowych oraz dla osób planujących otworzyć biznes sportowy. Szkolenie odbędzie się w Warszawie.


6 Wrz
 • 6 Wrzesień 2018

Kancelaria na zlecenie Klienta - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-Sąd) na kwotę ponad 36.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania. Zasądzone zadłużenie wynika z nieuregulowanej faktury za świadczone przez Klienta na rzecz pozwanego usługi doradcze. Procedura uzyskania nakazu zapłaty trwała ok. 1 miesiąca.


23 Sie
 • 23 Sierpień 2018

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 3.000 EURO. Postępowania sądowe trwało ok. 3 miesiące.


31 Lip
 • 31 Lipiec 2018

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała sądowy nakaz zapłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości na kwotę ponad 7.000 złotych wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania. Postępowanie sądowe trwało ok. 5 miesięcy.


17 Lip
 • 17 Lipiec 2018

Kancelaria na zlecenie Klienta doprowadziła do umorzenia postępowania sądowego o zapłatę przedawnionego długu wszczętego przez firmę windykacyjną. Dzięki umorzeniu sprawy sądowej Klient nie musi płacić kwoty ponad 30.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 9 miesięcy. 


27 Cze
 • 27 Czerwiec 2018

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała wyrok zasądzający kwotę 1500 EURO od zagranicznego przedsiębiorcy wraz ze zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego. Postępowanie trwało ok. 1 roku.


5 Cze
 • 5 Czerwiec 2018

Kolejne fundacje dla Klientów zostały zarejestrowane przez Kancelarie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Coraz więcej Klientów decyduje się na podejmowanie działalności w formie fundacji. Kancelaria pomaga w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji potrzebnej do utworzenia fundacji, sporządza wnioski o rejestracje fundacji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także zapewnia dalszą obsługę prawną. Czas rejestracji fundacji wynosi średnio od 2 do 6 tygodni w zależności od sądu rejestrowego. 


28 Maj
 • 28 Maj 2018

Kancelaria uzyskała wyrok zasądzający przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na łączną kwotę ponad 10.000 EURO wraz z zaległymi odsetkami i zwrotem wszystkich kosztów postępowania. Postępowanie sądowe trwało ok. 1,5 roku.


7 Maj
 • 7 Maj 2018

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 2.800 EURO wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrotem wszystkich kosztów postępowania sądowego. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku.


25 Kwi
 • 25 Kwiecień 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził szkolenie dla grupy 40 przedsiębiorców na temat praktycznych aspektów wdrożenia RODO w firmie oraz Konstytucji dla Biznesu. Szkolenie odbyło się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie i zostało objęte patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Mosina.


16 Kwi
 • 16 Kwiecień 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadzi kolejne szkolenia dla przedsiębiorców oraz dla osób, które zamierzają otworzyć w przyszłości działalność gospodarczą. Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne aspekty wprowadzenia w firmie nowych uregulowań o ochronie danych osobowych (RODO), a także najważniejsze założenia Konstytucji Biznesu. Szkolenia odbędą się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie.


28 Mar
 • 28 Marzec 2018

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 850 EURO. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku. 


14 Mar
 • 14 Marzec 2018

W dniu 14 marca 2018 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził w Domu Kultury w Łęczycy k. Poznania szkolenie z prawa spadkowego. Odbiorcami szkolenia byli seniorzy z Gminy Komorniki. 


21 Lut
 • 21 Luty 2018

Wygrana sprawa apelacyjna w sądzie pracy. Dzięki pozytywnemu wyrokowi apelacyjnemu Klient pracownik uzyskał od pozwanego pracodawcy odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy w kwocie ponad 7.000 złotych. Dodatkowo Klient otrzymał zwrot kosztów postępowania przed sądem rejonowym i sądem rozpatrującym apelacje. Postępowanie apelacyjne trwało ok. 3 miesięcy. 


7 Lut
 • 7 Luty 2018

W dniu 7 lutego 2018 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził szkolenie z nowych regulacji RODO. W szkoleniu wzięło udział ok. 50 przedsiębiorców z Gminy Mosina. 


16 Sty
 • 16 Styczen 2018

W dniu 7 lutego 2018 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadzi szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu nowego rozporządzenia europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO). Szkolenie odbędzie się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie. 


24 Gru
 • 24 Grudzien 2017

Dziękując za dotychczasową owocną współpracę w kończącym się roku kalendarzowym, składamy wszystkim naszym Klientom oraz Partnerom Kancelarii najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku. Niech okres świąteczny przyniesie Państwu chwile szczęścia, odpoczynku i zadumy, a rok 2018 obfituje w same sukcesy, udane inwestycje i niech przyniesie realizację zamierzonych celów prywatnych oraz zawodowych.  


8 Gru
 • 8 Grudzien 2017

Kancelaria wygrała sprawę sądową przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu. W uzyskanym wyroku Sąd nakazał przedsiębiorstwu przesyłowemu usunięcie z nieruchomości Klienta wszystkich urządzeń i słupów energetycznych. Dodatkowo przedsiębiorstwo przesyłowe zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz Klienta kwoty ponad 8.000 złotych za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz do zwrotu całości kosztów postępowania sądowego.


21 Lis
 • 21 Listopad 2017

W dniu 21 listopada 2017 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadził kolejne szkolenie dla jednoosobowych przedsiębiorców pod tytułem "Sukcesja przedsiębiorstw, czyli przekazanie firmy swoim następcom". Szkolenie odbyło się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie.


6 Lis
 • 6 Listopad 2017

Kancelaria reprezentując pozwanego Klienta doprowadziła do oddalenia w całości powództwa o zapłatę. Dzięki uzyskaniu wyroku oddalającego Klient zaoszczędził ponad 10.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku.  


16 Paz
 • 16 Pazdziernik 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta doprowadziła do odzyskania od dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym kwoty ponad 50.000 złotych. Postępowanie egzekucyjne trwało ok. 3 tygodni.


2 Paz
 • 2 Pazdziernik 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała dwa nakazy zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy na łączną kwotę ponad 9.500 EURO. Postępowania sądowe trwały ok. 10 miesięcy. 


22 Wrz
 • 22 Wrzesień 2017

W dniu 27 września 2017 roku Mec. Dariusz Laszczyk przeprowadzi szkolenie nt.: "Sukcesja przedsiębiorstw, czyli przekazanie firmy swoim następcom". Szkolenie odbędzie się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie. 


11 Wrz
 • 11 Wrzesień 2017

Kancelaria uzyskała dla Klienta nakaz zapłaty należnego mu czynszu najmu w kwocie ponad 8.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 4 miesięcy. 


30 Sie
 • 30 Sierpień 2017

Na skutek wystosowanego przez Kancelarie przedsądowego wezwania do zapłaty dłużnik dokonał polubownej zapłaty całej należności w kwocie ponad 30.000 złotych. Pozasądowe postępowanie windykacyjne trwało 7 dni.  


14 Sie
 • 14 Sierpień 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty wydany w europejskim postępowaniu nakazowym przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 1000 EURO. Postępowanie sądowe trwało ok. 1,5 miesiąca. 


17 Lip
 • 17 Lipiec 2017

Kancelaria odzyskała dla Klienta kwotę ponad 130.000 złotych jako bezpodstawnie wyegzekwowanej w postępowaniu komorniczym. Postępowanie trwało ok. 1 roku. 


28 Cze
 • 28 Czerwiec 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała europejski nakaz zapłaty przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 1300 EURO. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy. 


12 Cze
 • 12 Czerwiec 2017

Kolejna wygrana sprawa sądowa z firmą windykacyjną. Kancelaria doprowadziła do oddalenia w całości powództwa wniesionego przez firmę windykacyjną przeciwko Klientowi na kwotę ponad 150.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku.  


29 Maj
 • 29 Maj 2017

W dniu 29 maja 2017 roku Mec. Dariusz Laszczyk prowadził szkolenie pt.: "Jak zgodnie z prawem chronić się przed nadużyciami firm windykacyjnych". Szkolenie odbyło się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie. 


22 Maj
 • 22 Maj 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny europejski nakaz zapłaty przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 1200 EURO. Postępowanie sądowe trwało ok. 4 miesięcy.  


7 Maj
 • 7 Maj 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 5.000 złotych. Dług wynikał z nieuregulowanej faktury VAT. Postępowanie sądowe trwało ok. 1,5 miesiąca. 


19 Mar
 • 19 Marzec 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała europejski nakaz zapłaty przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 2000 EURO. Postępowanie sądowe trwało ok. 5 miesięcy.


11 Kwi
 • 11 Kwiecien 2017

Kancelaria na zlecenie pozwanego Klienta wygrała sprawę o zapłatę przed sądem apelacyjnym. Dzięki uzyskanemu wyrokowi oddalającemu powództwo Klient zaoszczędził ponad 30.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku. 


31 Mar
 • 31 Marzec 2017

Kolejna wygrana sprawa z firmą windykacyjną. Kancelaria na zlecenie Klienta złożyła skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i doprowadziła do zakończenia sprawy. Dzięki wygranej Klient zaoszczędził ponad 4000 złotych. Całe postępowanie sądowe trwało ok. 1 roku. 


17 Mar
 • 17 Marzec 2017

Mecenas Dariusz Laszczyk uczestniczył w szkoleniu pt.: "Dochodzenie oraz egzekucja roszczeń pieniężnych na terenie Wielkiej Brytanii - także na podstawie europejskich i obcych tytułów egzekucyjnych" 


28 Lut
 • 28 Luty 2017

Kancelaria na zlecenia Klienta uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie ponad 2.500 złotych. Dług wynikał z nieuregulowanej przez przedsiębiorcę - dłużnika faktury VAT. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca.


13 Lut
 • 13 Luty 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 4000 EURO. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy.


1 Lut
 • 1 Luty 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta przeprowadziła postępowanie sądowe przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy i uzyskała zasądzający wyrok sądowy na kwotę ponad 9.000 EURO. Całe postępowanie sądowe trwało ok. 9 miesięcy. 


20 Sty
 • 20 Styczen 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny sądowy nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę 6.000 złotych z tytułu zaległego czynszu najmu. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy.  


4 Sty
 • 4 Styczen 2017

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała 3 sądowe europejskie nakazy zapłaty przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na łączną kwotę ponad 10.800 EURO. Postępowania sądowe trwały ok. 2 miesięcy. 


22 Gru
 • 22 Grudzien 2016

Kancelaria uzyskała dla Klienta sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 11.000 złotych. Zadłużenie wynikało z nieuregulowanych Faktur VAT. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesiący. 


8 Gru
 • 8 Grudzien 2016

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi na kwotę ponad 12.000 złotych. Zadłużenie wynikało z nieuregulowanej Faktury VAT. Postępowanie sądowe trwało ok. 1 miesiąca. 


24 lis
 • 24 listopad 2016

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu europejskim przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy na kwotę ponad 900 EURO. Procedura sądowa trwała ok. 4 miesięcy.


14 lis
 • 14 listopad 2016

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty na kwotę 1.845 złotych. Zadłużenie wynikało z nieuregulowanej przez dłużnika Faktury VAT wystawionej na podstawie wykonanej umowy doradztwa. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 tygodni. 


26 Paz
 • 26 Pazdziernik 2016

Kancelaria na zlecenie pozwanego Klienta doprowadziła do skutecznego oddalenia powództwa o spłatę przedawnionego zadłużenia. Dzięki wygraniu sprawy Klient zaoszczędził ponad 5.000 złotych. Postępowanie sądowe trwało ok. 5 miesięcy.  


17 Paz
 • 17 Pazdziernik 2016

W dniu 14 października 2016 roku Mec. Dariusz Laszczyk uczestniczył w szkoleniu pt.: "Staranność działania pełnomocnika w postępowaniu w sprawach o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego". Szkolenie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.


11 Paz
 • 11 Pazdziernik 2016

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała kolejny nakaz zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym przeciwko zagranicznemu przedsiębiorcy na kwotę 813 EURO. Cała procedura trwała ok. 2 miesięcy.


3 Paz
 • 3 Pazdziernik 2016

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko dłużnikowi na kwotę 6.000 złotych z tytułu zaległego czynszu najmu. Postępowanie sądowe trwało ok. 3 miesięcy.


16 Wrz
 • 16 Wrzesień 2016

W dniu 16 września 2016 roku Mec. Dariusz Laszczyk uczestniczył w szkoleniu "Informatyzacja państwa i jej wpływ na pracę prawnika procesowego. Omówienie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczących kwestii teleinformatycznych". Szkolenie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.


7 Wrz
 • 7 Wrzesień 2016

Kancelaria na zlecenie Klienta uzyskała europejski nakaz zapłaty przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy niemieckiemu na łączną kwotę 2.495,12 EURO. Postępowanie sądowe trwało ok. 2 miesięcy. 


24 Sie
 • 24 Sierpień 2016

Kancelaria uzyskała dla Klienta odszkodowanie za odwołany lot pasażerski w kwocie 600 EURO. Po wystosowaniu przedsądowego wezwania do zapłaty przewoźnik zdecydował się na dobrowolną wypłatę żądanego odszkodowania. Cała procedura trwała ok. 1 miesiąca. 


2 Sie
 • 2 Sierpień 2016

Kancelaria na zlecenie Dłużnika doprowadziła do uchylenia klauzuli wykonalności nadanej na sądowy nakaz zapłaty. Dzięki uchyleniu klauzuli wykonalności umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Dłużnikowi na kwotę ponad 154.000 złotych. W konsekwencji podjętych czynności Dłużnik jest uprawniony do żądania od Wierzyciela zwrotu wszystkich wyegzekwowanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi.   


18 Lip
 • 18 Lipiec 2016

Kancelaria reprezentując Klienta przeprowadziła skuteczny proces restrukturyzacji jego długów. Na mocy zawartej ugody z wierzycielem zawieszono toczące się postępowania egzekucyjne, zahamowano naliczanie kolejnych odsetek, a łączne zadłużenie umorzono o 40%. Dzięki podjętym czynnościom restrukturyzacyjnym dłużnik zaoszczędził łącznie ponad 10.000 złotych.   


27 Cze
 • 27 Czerwiec 2016

Kancelaria uzyskała europejski nakaz zapłaty przeciwko pozwanemu przedsiębiorcy niemieckiemu na kwotę ponad 800 EURO. Cała procedura sądowa trwała ok. 10 dni roboczych.


17 Cze
 • 17 Czerwiec 2016

Wygrana sprawa w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie. Kancelaria reprezentując pozwanego złożyła skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dzięki podjętym czynnościom powstrzymano egzekucję komorniczą na kwotę ponad 4.500 złotych.  


1 Cze
 • 1 Czerwiec 2016

W dniu 31 maja 2016 roku Mec. Dariusz Laszczyk uczestniczył w konferencji "Prawo, Zarządzanie, Analityka. Współczesne trendy w sporcie". Konferencja odbyła się na Uniwersytecie SWPS przy udziale Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.


24 Maj
 • 24 Maj 2016

Kancelaria na zlecenie firmy z Wielkiej Brytanii zarejestrowała w Polsce jej oddział zagraniczny. Przygotowaliśmy komplet dokumentacji oraz w imieniu Klienta złożyliśmy i monitorowaliśmy wniosek o rejestracje oddziału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Cała procedura rejestracji oddziału zagranicznego przedsiębiorcy trwała 10 dni roboczych.   


9 Maj
 • 9 Maj 2016

Kolejna wygrana sprawa w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie. Kancelaria reprezentując pozwanego złożyła skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dzięki podjętym czynnościom powstrzymano egzekucję komorniczą na kwotę ponad 4.000 złotych.  


25 Kwi
 • 25 Kwiecień 2016

W dniu 25 kwietnia 2016 roku Mec. Dariusz Laszczyk brał udział w szkoleniu prowadzonym przez angielskiego prawnika Euana Temple pt.: "Dochodzenie oraz egzekucja roszczeń pieniężnych na terenie Wielkiej Brytanii - także na podstawie europejskich i obcych tytułów egzekucyjnych". Szkolenie zostało zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.


22 Mar
 • 22 Marzec 2016

Kancelaria działając w imieniu powódki (mężatki) sporządziła i złożyła w Sądzie Okręgowym pozew rozwodowy przeciwko pozwanemu (mężowi). Dzięki odpowiedniemu przegotowaniu argumentacji pozwu i rzeczowym wnioskom dowodowym, juz na pierwszej rozprawie, Sąd wydał wyrok i orzekł zgodnie z wszystkimi żądaniami Klientki. Cała sprawa rozwodowa została zakończona już po 6 tygodniach od dnia złożenia pozwu rozwodowego. 


1 Mar
 • 1 Marzec 2016

Kancelaria zarejestrowała dla Klienta fundacje prowadzącą działalność gospodarczą. Stworzyliśmy statut fundacji, przygotowaliśmy komplet dokumentów rejestrowych oraz monitorowaliśmy szybkie rozpoznanie wniosku o wpis fundacji do rejestru przedsiębiorców KRS. Następnie przygotowaliśmy regulaminy wewnętrzne, a po uzyskaniu numerów Regon i NIP, także umowy handlowe z kontrahentami fundacji. W ramach stałej obsługi zapewniliśmy również usługi współpracującego z nami doradcy podatkowego oraz księgowego.


8 lut
 • 8 luty 2016

Z przyjemnością informujemy, że do grona naszych stałych Partnerów Biznesowych dołączyła firma - Samir Kayyali Doradztwo Podatkowe z siedzibą w Warszawie. Dzięki współpracy z Doradcą Podatkowym rozszerzamy zakres świadczonych usług o doradztwo podatkowe i księgowe.

Ofertę usług poszerzamy m.in. o:

- optymalizację podatkową, w tym z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji prawnopodatkowych i struktur opartych o zagraniczne fundacje

- bieżącą obsługę podatkową (tax hotline) w zakresie aktualnych potrzeb Klienta uwzględniającą podatek VAT, CIT, PIT, PCC i podatki lokalne

- ceny transferowe

- audyt podatkowy

- prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) oraz PKPiR wraz ze stosownymi rejestrami i ewidencjami

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- controlling

- bieżące konsultacje i analizy podatkowo-księgowe

 

Zachęcamy do korzystania z kompleksowej obsługi prawno-podatkowej.


29 Sty
 • 29 Stycznia 2016

Kancelaria przyczyniła się do odzyskania dla swojego Klienta długu w wysokości 4.000 złotych. Dług wnikał z nieuregulowanego wynagrodzenia za usługi trenerskie świadczone na rzecz klubu piłkarskiego. Kancelaria wystosowała do dłużnika – klubu piłkarskiego kancelaryjne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Na skutek monitów Kancelarii dłużnik dobrowolnie uiścił całą należność we wskazanym w wezwaniu do zapłaty terminie.


13 Sty
 • 13 Stycznia 2016

Kolejna wygrana sprawa sądowa w Sądzie Pracy. Na skutek wniesionego powództwa Sąd Pracy zasądził wyrokiem na rzecz naszego Klienta całość zaległego wynagrodzenia pracowniczego oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowniczy w łącznej kwocie ponad 6.000 złotych.


31 Gru
 • 31 Grudnia 2015

WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM ORAZ PARTNEROM W NOWYM ROKU - 2016 ŻYCZYMY SAMYCH SUKCESÓW ZARÓWNO W ŻYCIU PRYWATNYM JAK I ZAWODOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI ŻYCZYMY REALIZACJI WSZYSTKICH CELÓW BIZNESOWYCH.


10 Gru
 • 10 Grudnia 2015

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN GROUP POLSKA: Jeśli zakupiłeś samochód Volkswagena, Skody, Audi lub Seata, w którym zamontowany jest silnik Diesla z wadliwym oprogramowaniem przekłamującym dane o spalinach, pomożemy Ci w mediacjach i negocjacjach prawnych z producentem i dilerem samochodowym. Zostałeś pokrzywdzony przez Volkswagen Group Polska, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawną, która pomoże w dochodzeniu praw przysługujących Kupującemu.  


18 Lis
 • 18 Listopada 2015

Kancelaria reprezentując Klienta zagranicznego w kontaktach handlowych z kontrahentem krajowym negocjowała, a następnie sporządziła i monitorowała prawidłowe wykonanie umowy cesji wierzytelności o wartości przekraczającej 135.000 złotych.


27 Paz
 • 27 Pazdziernika 2015

Wygrana sprawa sądowa o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Kancelaria reprezentowała Klienta - Pracodawcę pozwanego przez pracownika o nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę. Po rozpoznaniu sprawy, Sąd Pracy przyznał rację argumentacji o zgodności z przepisami Kodeksu Pracy złożonego pracownikowi wypowiedzenia. Dzięki oddaleniu przez Sąd Pracy powództwa pracownika, Klient - Pracodawca zaoszczędził ponad 5.000 złotych.


22 Paz
 • 22 Pazdziernika 2015

Kancelaria doprowadziła do odzyskania dla swojego Klienta długu w wysokości ponad 110.000 złotych. Dług wynikał z nieuregulowanej Faktury za dostarczony do kontrahenta towar. Kancelaria wystosowała do dłużnika kancelaryjne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Na skutek działań Kancelarii dłużnik dobrowolnie uregulował całą należność w terminie 7 dni od dnia otrzymania kancelaryjnego wezwania do zapłaty.


29 Wrz
 • 29 Września 2015

Kancelaria reprezentuje Dłużnika w 10 postępowaniach egzekucyjnych wszczętych przez kliku wierzycieli. Dzięki szybko podjętym przez Kancelarię działaniom prawnym, już na początkowym etapie współpracy doprowadzono do zakończenia 4 z 10 postępowań egzekucyjnych. Współpraca Dłużnika z Kancelarią przyczyniła się do zaoszczędzenia przez Klienta - tylko na wstępnym etapie współpracy - ponad 3.000 złotych.


10 Wrz
 • 10 Września 2015

Kancelaria reprezentowała grupę pracowników w postępowaniu przeciwko upadłemu pracodawcy o zapłatę zaległego wynagrodzenia pracowniczego oraz o zapłatę wynagrodzenia z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W prowadzonym postępowaniu odzyskano należne wynagrodzenie w łącznej wysokości ponad 40.000 złotych. 


31 Sie
 • 31 Sierpnia 2015

Kancelaria pośredniczyła w znalezieniu inwestora strategicznego dla nieruchomości inwestycyjnej o wartości ponad 1 mln złotych, a następnie sporządziła i zawarła w imieniu Klienta długoterminową umowę najmu przedmiotowej nieruchomości inwestycyjnej.


6 Sie
 • 6 Sierpnia 2015

Kancelaria przyczyniła sie do odzyskania dla swojego Klienta długu w wysokości ponad 16.000 złotych. Dług wnikał z niezwróconej kaucji za wynajmowany pod działalność gospodarczą lokal. Kancelaria wystosowała do dłużnika kancelaryjne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Na skutek monitów Kancelarii dłużnik dobrowolnie uiścił całą należność we wskazanym w wezwaniu do zapłaty terminie.

 


28 Lip
 • 28 Lipca 2015

Kancelaria odzyskała dla swojego Klienta dług w wysokość ponad 10.000 złotych wraz z zaległymi odsetkami ustawowymi. Dług wynikał z nieuregulowanej przez dłużnika faktury VAT. Kancelaria uzyskała prawomocny sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a następnie skierowała sprawę egzekucji należności do Komornika Sądowego. Dzięki współpracy Kancelarii z Komornikiem Sądowym odzyskano całość długu poprzez dokonanie zajęć w majątku dłużnika.


1 Lip
 • 1 Lipca 2015

Kancelaria doprowadziła do uzyskania dla Klienta będącego wspólnikiem spółki osobowej prawomocnego sądowego postanowienia o zabezpieczeniu wniesionego powództwa przeciwko innemu wspólnikowi tej spółki. Dzięki uzyskaniu postanowienia o zabezpieczeniu zawieszone zostały w całości prawa pozwanego wspólnika do reprezentowania oraz do prowadzenia spraw spółki osobowej.


Dane adresowe
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk
 • Adres: ul. Hawelańska 6A/98
  61-625 Poznań
 • NIP: 6612192560
  Regon: 260471063
Skontaktuj się z nami
© 2015. «Kancelaria Laszczyk». All right reserved. Design by: as4you.pl