Cennik

Jesteś:

Wynagrodzenie za nasze usługi zależy od stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania i potrzebnego nakładu pracy. Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie z Klientem. Istnieje możliwość negocjacji wynagrodzenia i uzgodnienia cen indywidualnie z Klientem w zależności od zakresu i częstotliwości świadczonych usług (preferowana jest stała, comiesięczna obsługa prawna). Zawsze informujemy Klienta o wysokości wynagrodzenia przed przystąpieniem do wykonywania usługi.

Stosujemy następujące rodzaje rozliczeń:

 • stawki godzinowe – wysokość wynagrodzenia Kancelarii uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin oraz wysokości stawki godzinowej ustalonej indywidualnie z Klientem (stawki godzinowe od 150 zł netto za roboczogodzinę pracy prawnika)
 • wynagrodzenie ryczałtowe – stałe wynagrodzenie miesięczne niezależnie od przepracowanej liczby godzin (pakiety miesięczne od 600 zł netto)
 • w sprawach o windykację - rozliczenie wynagrodzenia z kwotą odzyskanego dla Klienta długu (success fee od 8%)
 • stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Kancelaria zastrzega sobie odbiór zasądzonych w sprawie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym/egzekucyjnym/zabezpieczającym. Koszty obsługi prawnej powiększają koszty opłat sądowych, opłat skarbowych oraz innych wydatków ponoszonych w zakresie prowadzonej sprawy. Do każdej faktury doliczana jest stawka podatku od towarów i usług (VAT).

Zapytaj nas o wycenę swojej sprawy – biuro@kancelaria-laszczyk.pl

Dane adresowe
 • Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk
 • Adres: ul. Hawelańska 6A/98
  61-625 Poznań
 • NIP: 6612192560
  Regon: 260471063
Skontaktuj się z nami
© 2015. «Kancelaria Laszczyk». All right reserved. Design by: as4you.pl