O mnie

Dariusz Laszczyk, jestem prawnikiem, radcą prawnym z ponad 10 letnim doświadczeniem. Reprezentuje Klientów z całego kraju jako pełnomocnik przed sądami: cywilnymi, gospodarczymi, Sądem Najwyższym oraz przed sportowymi sądami arbitrażowymi, w tym przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN i Trybunałem Arbitrażowym Do Spraw Sportu przy PKOL. Autor artykułów z prawa sportowego i wykładowca. Prywatnie przedsiębiorca, prowadzę również działalność charytatywną. Pasjonuje się tematyką rozwoju osobistego.

Usługi

Prawo Piłkarskie

zakładanie klubów i akademii piłkarskich w Polsce, zakładanie agencji sportowych, przygotowywanie umów biznesowych, zabezpieczenie prawne wizerunku sportowców, odzyskiwanie wynagrodzenia z kontraktów oraz z tytułu umów transferowych, ekwiwalentów piłkarskich, Solidarity Contributions, Training Compensation, reprezentuje jako profesjonalny pełnomocnik kluby piłkarskie, zawodników, trenerów i agentów sportowych w sporach sądowych.

Cena do ustalenia

Spory spadkowe w rodzinie

spory sądowe o zachowki, podział majątku po zmarłym, spory sądowe o zasiedzenie nieruchomości, reprezentowanie przed sądem w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości

od 2000 zł netto + % succes fee

Zmniejszanie zadłużeń finansowych

anulowanie długów z pożyczek konsumenckich, uzyskiwanie darmowego kredytu bankowego (sankcja kredytu darmowego), unieważnienie umów bankowych CHF, WIBOR, pomoc dłużnikom na etapie postępowania komorniczego, przeciwdziałanie nękaniu przez firmy windykacyjne

od 2000 zł netto + % succes fee

Zakładanie biznesów w Polsce

rejestracja spółek, fundacji i stowarzyszeń, przeprowadzanie zmian właścicielskich w biznesach (współpraca z notariuszem), rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przekształcenia biznesów, przygotowywanie umów, statutów i regulaminów

od 1200 zł netto

Windykacje długów

odzyskiwanie kwot z nieuregulowanych faktur oraz zaległego wynagrodzenia z umów i kontraktów, uzyskiwanie odszkodowań, reprezentowanie w sprawach sądowych o zapłatę zadośćuczynienia

od 500 zł netto + % succes fee

Porady online

Kontakt

POLITYKA PRYWATNOŚCI & RODO

Polityka prywatności 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Dariusz Laszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Laszczyk przy ulicy Hawelańskiej 6A/98, 61-625 Poznań, e-mail: biuro@kancelaria-laszczyk.pl, tel.: 509 540 118 (dalej: Administrator, ADO). Kontakt z ADO może odbywać się pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie.
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.kancelaria-laszczyk.pl
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, za pomocą których możesz zostać  zidentyfikowany, w tym daną osobową są: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej i inne dane przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
  4. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:

a) zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, e-mailowej oraz telefonicznej lub marketingu pośredniego, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

c) udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez poniżej podany okres w zależności od celu ich przetwarzania:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,

– w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,

– w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytania – do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.

  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 4 lit. a) jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  3. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów:

– firmy księgowe, biura rachunkowe i tym podobne

– firmy informatyczne oraz hostingowe

– podmioty współpracujące z ADO.

Dane osobowe mogą być także udostępnione: podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; instytucjom udzielającym dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z ADO, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, dostawcom platformy szkoleniowej w przypadku wykupienia kursu lub szkolenia online, dostawcom płatności internetowych w przypadku wykupienia kursu lub szkolenia online oraz właścicielowi portalu społecznościowego Facebook i LinkedIn zgodnie z regulaminami tych portali.

  1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody może jednak spowodować niemożność realizacji umowy lub innej usługi przez ADO z wyłączeniem jego winy.
  2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. ADO nie ustanowił inspektora ochrony danych osobowych.
  4. Powyższe informacje zostały przekazane Tobie w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie „RODO” oraz dla zapewnienia jeszcze lepszej ochrony Twoich danych osobowych.
  5. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.prawopilkarskie.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw.”ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.kancelaria-laszczyk.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła”.
  6. W ramach serwisu internetowego www.kancelaria-laszczyk.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy www.prawopilkarskie.pl serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.prawopilkarskie.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  3. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.
  4. Korzystanie z portalu www.kancelaria-laszczyk.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności i odrębnych regulaminów.